【SAKAI】HV620G/1tローラー

1tローラーの新車が4台納車されました

メーカー  酒井重工業

機種    HV620G

商品名  ハンドガイドローラ

メーカーHP